Bolier: een partij waar wij vertrouwen in hebben

vikingbank

Het eerste contact met Bolier was in 1980 toen Pot Scheepvaart de ms Wedlooper van Spliethoff overnam. In het schip, dat werd herdoopt in Schouwenbank, stond een MaK 452. Aan het woord is Peter Pot.

‘Dat was onze eerste kennismaking’, zegt Peter Pot van Rederij Pot. Hij is de derde generatie van de rederij. ‘Mijn grootvader is in 1919 begonnen op een zeegaande tjalk zoals zoveel Groninger kapitein/eigenaren. Mijn vader heeft in 1966 het stokje overgenomen. Vanwege de eisen van de zeevaartkeuring in de jaren ’70 kon ik als brildragende helaas niet in een nautische functie varen. Ik heb bedrijfseconomie gedaan en ik heb daarna wel in het scheepvaartbedrijf gewerkt. Ik heb bijna alle afdelingen doorlopen: van agency, bevrachting, crewing tot de aan-en verkoop en administratie. Na het overlijden van mijn vader in 2001 heb ik de rederij voortgezet en uitgebreid. Inmiddels hebben wij 11 schepen varen met een laadvermogen tussen de 4.500 en 12.000 ton. Het zijn multi-purpose droge ladingschepen. Acht van deze schepen zijn uitgerust met een MaK motor.

De cultuur van Bolier en Pot Scheepvaart sluit goed op elkaar aan. Pot Scheepvaart is een familiebedrijf en Bolier komt daaruit voort. Dat merk je in de communicatie en manier van samenwerken: korte lijnen en een grote betrokkenheid.

Niet ‘shoppen’
Bolier voorziet alle schepen (met MaK motoren) van onderdelen en zorgt ook voor het onderhoud, zowel gepland als ongepland. Het is altijd prettig om zaken te doen met een partij die je goed kent en waar je vertrouwen in hebt. Mijn vader heeft mij geleerd dat je voor veel zaken aan boord van een schip kunt gaan “shoppen” maar dat het niet verstandig is dat voor een voortstuwingsinstallatie te doen. Je moet de telefoon kunnen pakken om een probleem opgelost te krijgen. En bij Bolier gebeurt dat, ook zonder dat men eerst uitvoerig je antecedenten nagaat. Onze relatie is zodanig dat ook telefonisch advies wordt gegeven als een machinist aan boord met een probleem zit. De service wordt op een uiterst deskundige wijze geregeld en uitgevoerd. Niet alleen vanuit de Dordtse vestiging maar zeker ook en misschien wel vooral door de monteurs van Bolier aan boord. Wij krijgen regelmatig aanbiedingen van ‘prijsvechters’ op onderhouds- en onderdelenpakketten, maar wij hechten waarde aan onze langdurige relatie met Bolier en stappen niet over. Uiteraard moeten wij als opdrachtgever en Bolier als opdrachtnemer zorgen dat wij een zodanig prijs/kwaliteitsverhouding houden waar wij daar beiden gelukkig bij zijn en blijven.

Vervolgplannen uitstellen
Prijs/kwaliteit blijf belangrijk omdat ik nog steeds merk dat wij nog niet uit de crisis zijn. De economische situatie van de afgelopen acht jaar heeft de scheepvaart en haar omgeving in ernstig zwaar weer gebracht. Hoewel ik besef dat wij als reders voor een zekere mate van overcapaciteit hebben gezorgd en dit een deeltje van het probleem is, heeft voornamelijk het wegvallen van de wereldhandel en de daarmee gepaard gaande vervoersstromen voor een dieptepunt gezorgd. Zolang groeicijfers in de wereldhandel niet gaan stijgen, zal het vervoer daaronder lijden. Banken zijn nog steeds voornamelijk bezig met hun eigen balans en proberen scheepsfinancieringen, gezien het grote kapitaalbeslag, af te bouwen. Nieuwbouwprojecten zijn slechts met grote moeite te financieren. Het bestaan van kleinere rederijen en/of kapitein-eigenaren wordt door de meeste banken als een achterhaald concept gezien. Wij hebben zeker vervolgplannen maar die moeten voorlopig nog even rusten’.

Meer informatie over Rederij Pot? Ga naar www.pot-scheepvaart.nl