Vanaf nu ook uitgebreide interpretatie mogelijk van MaK vloeistof samples

Voor het behoud van uw MaK motor is preventief onderhoud essentieel. Vloeistoffen bieden vaak een goede indicatie of er sprake is van slijtage aan componenten en kunnen u hierbij helpen. Daarom bieden we nu een uitgebreide interpretatie van MaK vloeistof samples.

S·O·S service

Ons zusterbedrijf Pon Power biedt de S·O·S (Systematic Oil Sampling) service. Vloeistof monsters worden periodiek in het laboratorium gecontroleerd op de aanwezigheid van slijtagedelen, om zo advies over componenten af te kunnen geven. Voor MaK is deze service nu uitgebreid.

MaK analyse specificatie

Voorheen kon enkel een globaal beeld van de conditie van een MaK motor worden gegeven. Na overleg met Bolier collega’s Frans Juhrend en Ronald Klerks is nu een analyse specificatie opgesteld die voldoet aan de eisen en wensen van Bolier. Het lab is hierdoor niet alleen in staat om MaK motoren te analyseren volgens specificatie, maar ook om waardevolle aanbevelingen te geven middels de interpretatie met de bekende groen, geel en rood coderingen. Een mooie mijlpaal!

De voordelen

Door gedurende een lange periode monsters te verzamelen kunnen afwijkingen snel worden geconstateerd. Zo kunnen snel conclusies worden getrokken en de nodige acties in gang worden gezet. Hierdoor heeft u voortdurend inzicht in de staat van uw MaK motor en vloeistoffen en kunt u schade en onnodige stilstand voorkomen. Daarnaast zorgt een goed verzorgde motor voor optimaal brandstofverbruik, een optimaal rendement en een langere levensduur.

Wilt u meer informatie over deze nieuw uitgebreide service? Neem contact op met uw Bolier contactpersoon of stuur een mail naar support@bolier.nl.